Dezinfektory sond Germitec

Patentovaná technologie na principu UV-C záření plně nahrazující high level dezinfekci ultrazvukových sond prováděnou chemickými prostředky.

Tato průlomová inovace velmi výhodně nahrazuje chemické namáčení, dezinfekční utěrky a poloautomatické systémy používající peroxid vodíku.

Antigermix AS1 určený non-TEE sondy, zejména pro endokavitální sondy
Antigermix AE1 pro jícnové ultrazvukové sondy (TEE).


Společné výhody obou zařízení:
  • Validované a doporučené řešení s jedinečnou účinností proti HPV, HIV, HBV (virus hepatitidy B ), HCV ( virus hepatitidy C),
  • One-click použítí – plně automatický proces dezinfekce je proveden na základě stisku jediného tlačítka
  • Pro instalaci zařízení není potřeba žádných předinstalačních příprav či prostor – postačuje zásuvka el. napětí a případně datová zásuvka
  • Kompatibilita se všemi většími výrobci UZV přístrojů a sond
  • Dezinfekce pomocí UV záření výrazně zvyšuje životnost sond oproti použití chemické dezinfekce ošetření a tím snižuje náklady na pořízení nových sond
  • Ultra rychlé dezinfekce v celkové délce trvání 90-180 s umožňující zvýšení počtu vyšetření nebo snížení potřebného počtu sond
  • Chemical free - UV dezinfekce eliminuje potřebu ventilačních systémů, oplachování po dezinfekci a rovněž eliminuje případná toxická rizika pro lékaře a pacienty