Holtery

Holter EKG Philips • manuální i automatické vyhodnocování
 • režimy prospektivní i retrospektivní
 • analýza arytmií – současně ve 3 zvolených kanálech
 • velmi rychlá analýza 24 hodinového záznamu cca 90 s
 • EASI 12-ti svodový software
 • plné rozkrytí křivek všech 12-ti svodů
 • analýza arytmií
 • analýza ST segmentu se záznamem událostí
 • analýza QT intervalu
 • HR variabilita
 • identifikace a analýza stimulačních plodů
 • konfigurace závěrečné zprávy – tabulky, grafy, stripy, trendy

DigiTrak XT - záznamník • nekomprimovaný digitální záznam na interní flash kartu
 • záznam 3 kanálů EKG – plné rozkrytí křivek 24,48,96 hodin, příp. 7 dní
 • detekce pacientského stimulátoru
 • záznam stimulačních impulzů – 1 kanál
 • pacientský kabel – pouze 5 svodů EASI
 • ověření EKG signálu na LCD displeji
 • možnost zadání pacientských demografických dat
 • pacientské tlačítko pro záznam událostí
 • zabudovaná paměť - zabraňuje případné ztrátě dat
 • rozhraní přenosu dat do PC – kabelem USB – velmi rychlý přenos
 • napájení pouze jednou AAA baterií (tužková baterie)
 • váha váha pouze 62 gramů
 • velmi tenký pro pohodlí pacienta
 • rezistentní vůči ponoření