Opravy UZV sond

Renovace a opravy starších ultrazvukových sond  
Naše firma nabízí našim zákazníkům možnost oprav a renovací sond k sonografickým/ echokardiografickým přístrojům Philips a to ne pouze výměnným způsobem. Tato forma oprav představuje alternativní způsob zajištění provozuschopnosti těchto sond s cílem minimalizovat náklady na jejich opravy.

 
UZV Sondy